Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Optikko Kaakinen Oy

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

 

 1. Rekisterinpitäjä

Optikko Kaakinen Oy (y-tunnus 2589545-3)

Kauppakatu 7, 87100 Kajaani

Puhelin: +358 8 617 880

 

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Essi Kaakinen, Kauppakatu 7, 87100 Kajaani

Puh: +358 8 617 880

 

 1. Rekisterin nimi

Optikko Kaakinen Oy:n asiakasrekisteri

 

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriä käytetään optikkoliikkeessä potilaan tutkimuksen ja hoidon suunnitteluun, rekisterin pitäjän oman liiketoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, asiakassuhteen hoitoon sekä optistentietojen asetukseen perustuvan hoitotietojen säilytysvelvoitteen toteuttamiseen (SMT:n asetus potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä 99/2001) Rekisteriä käytetään asiakasviestintään ja markkinointiin.

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Perustiedot:

 • hetu
 • etu- ja sukunimet
 • yhteystiedot (osoitteet, puhelinnumerot, email-osoite)
 • sukupuoli
 • optiset terveystiedot
 • suostumus suoramarkkinointiin ja näöntarkastuskutsujen lähettämiseen
 • suostumukset ja kiellot terveystietojen käyttämiseen
 • asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon liittyvät tiedot

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan henkilökohtaisen käynnin yhteydessä henkilökunnalle antamat tiedot tai sähköisissä palveluissa itse päivittämänsä tiedot. Alaikäisen osalta huoltajan yhteystiedot.

Päivitystiedot: yksityisten ja julkisten tietopalveluiden tarjoajien luovuttamat muutostiedot asiakasrekisteripäivityksen yhteydessä.

 

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 • Ei luovuteta

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri on ainoastaan Optikko Kaakinen Oy:n henkilökuntaan kuuluvien henkilöiden käytössä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisterissä olevan tiedon muokkaaminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus ja salasana annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy, mikäli henkilö ei ole enää yhtiössä töissä.

Rekisterin varmennus tapahtuu automaattisesti joka päivä ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta kryptattuna tietona.

Optikko Kaakinen Oy:n tietokoneet ovat suojattu palomuurein ja automaattisesti päivittyvällä virustorjuntaohjelmalla. Liike käyttää palomuurein suojattua yritysverkkoa.

 

 1. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyn erikseen niin kirjallisesti pyytäessä toimitetaan häntä koskevat henkilötiedot järjestelmästä. Tiedot toimitetaan selkokielisessä formaatissa.

 

 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Mikäli rekisteröity pyytää oikaisemaan virheellisiä tai puutteellisia henkilötietoja, tehdään muutokset sen perusteella. Oikaisupyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti ja pyynnöt kohdistetaan lähettäjän sähköpostiosoitteeseen liitettyihin henkilötietoihin, ellei pyynnön lähettänyttä henkilöä tunnisteta jollain muulla tavalla.

 • Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
 • Oikeus tulla unohdetuksi toteutetaan merkitsemällä tiedot siten, ettei niitä enää käsitellä järjestelmässä. Tietoja ei hävitetä, vaan piilotetaan käyttäjältä.
 • Henkilötiedot voidaan siirtää toiseen järjestelmään.
 • Rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta.
 • Rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.